Zīmēšanas studija

Nodarbības vada: skolas vecuma grupām Dace Endziņa un pirmsskolai Andra Mihailova

Audzēkņu vecums: 4 - 25 gadi.

Studijas nodarbībās tiek  iegūtas  zināšanas un izpratne par dažādām zīmēšanas, gleznošanas un grafikas tehnikām un  iespējām tās pielietot radošā darbībā; tiek atraisīts un attīstīts audzēkņu radošais potenciāls kā arī iegūta izstāžu un konkursu pieredze.