Vokālā studija

Nodarbības vada: Andris Šmaukstelis.

Audzēkņu vecums: 7 - 25 gadi.

Nodarbībās tiek strādāts pie vokālo iemaņu attīstīšanas, skaņdarba emocionālā satura atklāšanas, galvenokārt dziedot  solo un duetos. Tiek uzkrāta radošās darbības pieredze, piedaloties gadskārtējos koncertos, labdarības pasākumos, muzikālajos konkursos un skatēs. Tiek izkopta audzēkņu muzikālā gaume.