Tautas dejas


Nodarbības vada: Kaija Daugavvanaga
Koncertmeistare: Ilze Krūze

Audzēkņu vecums: 4  - 15 gadi.

Nāc, dejo un priecājies!

Pirmsskolas vecuma grupās audzēkņi apgūst tautas deju un rotaļdeju pamatsoļus, attīsta ritma izjūtu.

Tautas deju pulciņa pieredzējušākie dalībnieki ar labiem rezultātiem  regulāri piedalās tautas deju konkursos un skatēs Rīgā, tādējādi iegūstot tiesības piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes  dziesmu un deju svētkos, kā arī regulāri koncertē dažādos labdarības pasākumos  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā,  dienas aprūpes centros, dažādos svētkos. Kolektīvam ir arī starptautiskās uzstāšanās pieredze. 2014.gada jūnijā 3.-5.klases dejotāju grupa  piedalījās 23. Starptautiskajā bērnu un jauniešu folkloras festivālā „Krakovjak 2014”, kurā saņēma galveno balva par savas tautas deju interpretāciju. Festivālā ”Altonas” dejotāji saņēma daudz pozitīvu emociju un ieguva jaunus draugus. Jaunajā 2018./2019.mācību gadā jau sāksim gatavoties dalībai  nākošajos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!