Klasiskā deja

Nodarbības vada: Lelde Krēsliņa


Nodarbībās audzēkņi  nostiprina stāju, izkopj ķermeņa plastiskumu, graciozitāti, attīsta muzikalitāti, koordināciju un ritma izjūtu.