Ģitārspēle

Nodarbības vada: Uģis Kronbergs

Audzēkņu vecums 10 – 25 gadi

Mūzika gan kā vaļasprieks, gan kā domāšanas veids. Ģitāra gan kā labs laika kavēklis, gan kā muzikāls izpausmes veids mākslas pasaulē. Nodarbībās audzēkņi apgūst klasiskās ģitārspēles pamatus, nostiprina ritma izjūtu, iepazīst nošu rakstu. Muzicējot kopā, tiek attīstītas sadarbības un klausīšanās prasmes. Attīstīta koordinācija, mūzikas stilu izjūta. Tiem, kuri vēlas dziedāt, tiek pielāgoti skaņdarbi viņu balss diapazonam, iemācās pavadīt sevi uz ģitāras dziedāšanas laikā.