Ģitārspēle

Nodarbības vada: Uģis Kronbergs

Audzēkņu vecums 10 – 25 gadi

Nodarbībās audzēkņi iegūst nepieciešamās tehniskās un muzikālās prasmes un zināšanas instrumenta sekmīgai spēlei. Tiek attīstītas katra audzēkņa muzikālās spējas un muzikālā atmiņa.