Estrādes deju studija "Festa"

Estrādes deju studija "Festa"
Nodarbības vada interešu izglītības skolotāja Kristīne Tihanova

Studija „ Festa”  BJC „ Altona” darbojas jau 14 gadus.
Studija ir atvērta visiem dejotājiem gan ar pieredzi, gan bez, vecumā no 4- 25 gadiem. 

Dejotāji tiek sadalīti pulciņos atbilstoši vecumam un dejošanas pieredzei.

Ko mēs dejojam?
- Hip- hop;
- Street dance;
- Šova dejas;
- Ritmikas vingrinājumus.

Treniņos mēs:
- sākumā iesildamies;
- apgūstam deju soļus, kombinācijas, dejas kompozīciju;
- vingrojam;
- improvizējam;
- piedalāmies konkursos, dažādos deju un labdarības pasākumos;
- draudzējamies un iedvesmojam viens otru;
- daudz smaidam...