KAS MĒS ESAM

Mēs esam Rīgas pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde.

Misija: pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas nodrošinājums bērniem un jauniešiem.

Vīzija: veidot radošu un pozitīvu jauno paaudzi.
 

altonas_pedagogi_2010.jpg
Bjc "Altona" pedagogi 2010./2011. mācību gada sākumā

Administrācija:

direktores p.i.: Māra Vilciņa-Rugāja

direktores vietniece audzināšanas darbā: Balva Šlanka

direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: Jānis Porietis

Direktores apmeklētāju pieņemšanas laiks:

                                                            Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā no 14:00-18:00

                                                          

Ieskaties šeit: Atsaucies! Atnāc! Apskaties! Atgriezies! Altonā!