Brīvprātīgā darba programmas projekts "Rakstu rakstus rakstīsim"

Brīvprātīgā darba programmas projekts "Rakstu rakstus rakstīsim"
Bērnu un jauniešu centrs “Altona”  aicina interesentus iesaistīties brīvprātīgā darba programmas projektā “Rakstu rakstus rakstīsim”. Par BJC „Altona” brīvprātīgo var būt ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram patīk radoši darboties un kurš spēj darboties ar bērniem, jauniešiem. 

Projekta pamatideja: brīvprātīgais līdzdarbojas kādā no BJC „Altona” interešu izglītības pulciņiem (pēc izvēles un spējām)– palīdz pedagogam un  apgūst konkrētā pulciņā iemācamās prasmes.

Pedagoga darbs ar brīvprātīgo notiek individuāli. Brīvprātīgajiem darbiniekiem ir iespēja arī prasmes apgūt vairākos pulciņos pēc rotācijas principa.  Pēc tam apgūtais tiek realizēts dažādās BJC „Altona” organizētās aktivitātēs-radošo darbnīcu vadīšanā gan iestādē, gan ārpus tās. Paredzēti arī 4 labdarības pasākumi BKUS, kur jānovada radošās darbnīcas mazajiem pacientiem un 4 radošās aktivitātes dienas aprūpes centru iemītniekiem.

BJC „Altona” tiek realizēti vairāki iekšējie un pilsētas, valsts nozīmes pasākumi (konkursi, skates, izstādes, koncerti), kuros ir iespēja  brīvprātīgajiem darbiniekiem palīdzēt organizēt, koordinēt, noformēt vizuāli. 2017. gadā BJC “Altona” gatavojas Latvijas simtgadei, tāpēc aktivitātes orientētas uz mūsu valsts un tautas tradīciju apzināšanu. Tiks veidota ar latviešu tautas zīmēm un rakstiem apdarināta auduma josta apkārt visai BJC “Altona” mājai.

  

Projekts tiek finansēts
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros
Kontaktpersona: Kristīne Pazare 67612354
Altonavas iela 6, Rīga
http://www.bjcaltona.lv/